03 máj

Zabezpečíme pravidelný servis vašich plynových zariadení

Spoločnosť plyn-servis.sk chápe, že je dôležité udržať vašu komerčnú kuchyňu vždy v prevádzke a môže dodávať všetky časti a príslušenstvo popredných výrobcov.

Keď sa zariadenie rozpadne, môžeme poskytnúť okamžitú diagnózu. Ak naši plne kvalifikovaní a skúsení odborníci na vybavenie a inžinieri nemôžu opraviť na mieste, objednávame diely okamžite.

naše dodávky sú plne vybavené dielmi a najmodernejším vybavením a tiež máme veľké množstvo dielov v našich skladoch.

Naše servisné oddelenie má aj inžinierske sledovacie zariadenia a najnovšie ručné zariadenia, ktoré poskytnú prevádzkovateľom odhadovaný čas príchodu.

Všetci naši pracovníci sú plne vyškolení, majú potrebnú certifikáciu pre svoju špecializovanú oblasť.

Môžeme poskytnúť nasledujúce:

Účinná údržba
Plánovaná údržba
rekonštrukcia
inštalácia

A ak budeme vyhovovať vašej obchodnej kuchyni, budeme poskytovať priebežné školenia a poradenstvo.

Zákazníci teraz môžu prihlásiť svoje poruchy stravovania alebo chladiaceho zariadenia priamo s nami bez toho, aby si dokonca vyzdvihli telefón prostredníctvom nášho online systému zaznamenávania.
Zmluvy o poskytovaní služieb

Pravidelná údržba vám poskytne pokoj a znižuje riziko nákladných porúch.

Naša ponuka služieb zahŕňa:

Štandardné pracovný čas (od pondelka do piatka od 9:00 do 17:30)
Núdzové poruchy (mimo bežných otváracích hodín)
Opravy všetkých zariadení
Ročná certifikácia plynových zariadení a súvisiacich služieb