Revízie chladenia

Zabezpečujeme revízie chladiacich zariadení. Tieto služby sú určené pre prevádzkovateľov klimatizačných, chladiacich systémov a tepelných čerpadiel, pokiaľ tieto zariadenia obsahujú regulované látky a F-plyny. Nariadenie EU 517/2017 mení stanovený limit kontroly tesnosti F-plynov.  

Revízie chladiacich a klimatizačných systémov vykonávame pre:

  • chladiace zariadenia
  • mraziace zariadenia
  • klimatizačné zariadenia
  • tepelné čerpadlá
  • chladiace zariadenia studenej vody
  • kondenzačné jednotky
  • združené kondenzačné jednotky


Kontaktný formulár