Revízie domácnosti

Plynovým zariadeniam je nutné venovať dostatočnú pozornosť. Revízia plynových zariadení pre domácnosti je povinnosť, ktorú ukladá zákon. Plynové zariadenia nemôžu ohrozovať život osôb a majetok. Plyn-servis.sk ponúka revíziu plynových zariadení pre domácnosti prostredníctvom odborne spôsobilých technikov. Rýchla a spoľahlivá revízia plynových zariadení v domácnosti môže tiež zefektívniť ich prevádzku, odstránením prípadných chýb.

Revízie plynových zariadení pre domácnosti :

  • Starostlivosť o prietokové ohrievače
  • Revízia plynových kachiel
  • Nastavenie prietoku plynu vo vyhrievacích telesách
  • Zisťovanie úniku pri plynových spotrebičoch a ich odstránenie
  • Výmena starých plynových uzáverov
  • Iné služby, ktoré zabezpečia bezpečnú prevádzku plynových zariadení.

Spoľahnite sa naše služby revízie plynových zariadení.  Obráťte sa na profesionálov,


Kontaktný formulár