12 aug

Čo je kontrola bezpečnosti plynu?

Kontrola bezpečnosti plynu sa líši od kontroly plynu. Je primárne určený na kontrolu všetkých plynových zariadení vrátane kotlov, sporákov a ohňov (trvalých alebo prenosných), aby sa zabezpečila ich správna a bezpečná prevádzka.

Čo je súčasťou kontroly bezpečnosti plynu?

Na rozdiel od plynárenskej služby, ktorá bude zahŕňať dôkladnejšiu kontrolu plynových spotrebičov, potrubí, vetracích otvorov a dymovodov, je kontrola bezpečnosti plynu navrhnutá tak, aby skontrolovala nasledovné:

Spotrebič pracuje so správnym prevádzkovým tlakom.

K prístroju je zabezpečený dostatočný prísun vzduchu a to, že správne spaľuje plyn.

Či sú dymovody a komíny čisté a umožňujú spotrebiču bezpečne emitovať plyny a výpary von.

Že všetky bezpečnostné zariadenia na prístroji, ako napríklad vypnuté zariadenia, pracujú správne.

Ak nebudete mať pravidelne skontrolované plynové spotrebiče, môže to viesť k úniku škodlivých plynov, ako je napríklad oxid uhoľnatý. Viac informácií o otrave oxidom uhoľnatým nájdete tu.

Kto by mal mať kontrolu bezpečnosti plynu?

Každá domácnosť, ktorá má plynové spotrebiče, by mala absolvovať kontrolu bezpečnosti plynu, ktorú vykoná autorizovaný technik zodpovedný za plyn.