15 apr

Prečo musíte robiť pravidelný servis kotla?

Ročná prevádzka kotla predlžuje životnosť vášho kotla a ústredného kúrenia. Aj keď servisný pracovník môže skontrolovať účinnosť kotla a chrániť kotol a systém pred akýmikoľvek rizikami.
Ak neurobíte ročný servis kotla, môže to byť vážne zdravotné riziko pre majetok a ľudí v majetku. Jedným z týchto rizík je oxid uhoľnatý.

Ako robíme servis kotla.

Náš servisný pracovník vykoná servis kotla podľa pokynov výrobcu. Tiež budeme robiť analýzu odvodu spalín, aby ste skontrolovali účinnosť vášho kotla. Kontrola tesnosti a kontrola oxidu uhoľnatého.

A čo moje ústredné kúrenie?

Áno, skontrolujeme aj ústredné vykurovanie. Inžinier vyčistí filter, ak máte na ústrednom kúrení. Tiež budeme kontrolovať všetky radiátory pre správne vykurovanie a ak potrebujeme krvácať, urobíme to tiež.