Plánovaný servis plynových zariadení eliminuje poruchy a zabezpečuje dosiahnutie optimálnych pracovných podmienok zabezpečujúcich maximálnu prevádzkovú efektivitu a nákladovú efektívnosť.

Správne udržiavanie plynového systému by sa nemalo podceňovať vo firmách ani domácnostiach. 

Spoločnosť plyn-servis.sk ponúka našim klientom pravidelný servis plynových zariadení pre rôzne typy plynových zariadení. Zabezpečujeme servis od ohrievačov vody, komerčných kuchýň, priemyselných zariadení, až po údržbu plynových staníc. Spoločnosť plyn-servis.sk sa zameriava na inštaláciu plynových zariadení pre hotely, reštaurácie, komerčné a priemyselné objekty.

Vysokokvalifikovaný pracovný tím môže okamžite reagovať na mimoriadne udalosť, ako je napríklad únik plynu. Poskytujeme pohotovostnú službu pre našich klientov.

Plyn-servis.sk ponúka okrem údržby a servisu tiež navrhovanie a inštaláciu moderných plynových systémov.

Dôležitosť správnej údržby všetkých plynových zariadení by sa malo byť pravidelné, aby sa predišlo poruchám a znižovali sa prevádzkové náklady.

Naše služby zahŕňajú: revíziu plynu , servis chladenia, revízie chladenia a servis plynových spotrebičov