02 sep

Služby týkajúce sa plynových zariadení

Služby vrátane údržby kotlov a plynových zariadení sú komplexnejším spôsobom určovania bezpečnosti zariadení. Aj keď to nie je v podstate nevyhnutné, pravdepodobne bude súčasťou servisu technik, ktorý skontroluje vnútorné komponenty spotrebiča, napríklad odstránením krytu plynového spotrebiča, rozobratím zariadenia a úplnou kontrolou každej časti.

Servisný technik môže vyčistiť súčasti spotrebiča a skontrolovať, či dymovody, vetracie otvory, potrubie a všetko ostatné nevykazujú známky vetrania. Potom otestujú výkonnosť zariadenia a vo väčšine prípadov okamžite opravia všetky vzniknuté problémy. V niektorých prípadoch sa samozrejme môžu vyskytnúť vážne chyby a technici ich nebudú môcť opraviť bez správnych dielov a nástrojov a bez dostatočného času.

Po dokončení služby môže inžinier poskytnúť vlastníkovi nehnuteľnosti správu s informáciami o tom, aké kontroly absolvoval a kedy by sa mala uskutočniť ďalšia služba.

Služby plynových zariadení zabezpečia, aby sa testované položky používali bezpečne a aby boli adekvátne účinné a zodpovedali očakávanému výkonu.