10 nov

Servis plynu Galanta

Naši zákazníci sú radi, ak sa o servis plynu môže postarať lokálny poskytovateľ služieb pre spotrebiče na zemný plyn. A to je výhodné najmä ak potrebujete núdzovú opravu.

Plyn servis Galanta poskytuje široké spektrum služieb pre údržbu plynových zariadení. To je zárukou, že váš plynový spotrebič bude pracovať na špičkovom výkone. To tiež znamená, že filtre, ktoré sú rozhodujúce pre čistú kvalitu vzduchu v interiéroch, sú každoročne nahrádzané a udržiavané. Správne udržiavaný systém môže tiež zvýšiť životnosť zariadenia a udržať čo najnižšiu spotrebu energie.

Naši zákazníci v oblasti zemného plynu tiež profitujú z:

Núdzová a prioritná služba. Buďte si istí, či váš systém potrebuje neplánovanú opravu, že tu budeme pre vás.

Čistí vnútorný vzduch. Nové vzduchové filtre môžu každý rok spôsobiť veľké rozdiely v množstve prachu a častíc, ktoré vyfúknu horúcim vzduchom.

Naši technici vykonajú bezpečnostnú prehliadku vykurovacieho systému na základe odporúčaní výrobcu a najlepších postupov.

Ročná ladenie. Každoročné nastavenie udržiava váš plynový systém efektívne, čo šetrí spotrebu paliva a predlžuje životnosť vášho zariadenia.

Ak máte otázky týkajúce sa údržby vášho vykurovacieho systému alebo ak sa chcete zapísať do nášho plánu služieb pre zemný plyn, kontaktujte nás dnes.