08 sep

Tipy na údržbu a servis plynového spotrebiča

Domáce plynové spotrebiče musia byť pravidelne kontrolované a musia mať pravidelnú pravidelnú údržbu.
To je dôležité pre udržanie správnej funkcie a bezpečnosti.
Zhrnutie dôležitých otázok:

Použite kvalifikovaných technikov
Pravidelnosť – servis každoročne

Sledujte výstražné signály o problémoch
Udržujte horáky čisté
Vzduchové filtre musia byť udržiavané čisté
Hadice a prípojky by sa mali skontrolovať a testovať tesnosť
Dymovody by mali byť udržiavané
Regulátory plynu majú obmedzenú životnosť
Kontrola správneho tlaku plynu a podľa potreby nastavenie
Kolísavá teplota vody vyžaduje pozornosť
Tlakové poistné ventily na nádržiach na vodu
Pravidelne kontrolujte netesnosti
Zlyhávajúce jednotky môžu vytvárať oxid uhoľnatý

Plynové vykurovacie telesá je potrebné opravovať raz alebo dva roky v závislosti od odporúčaní výrobcu.

Servis plynového ohrievača je dôležitý pre bezpečnosť, aby sa predišlo problémom s oxidom uhoľnatým.

Správne fungujúci plynový ohrievač tiež šetrí plyn a peniaze.