Revízie plyn

Revízie plynových zariadení

 Revízia je potrebná v prípade poistnej udalosti.

Čo vám ponúkame: 

-certifikovaný revízny technik

-termín revízie v čase ktorý vám vyhovuje

-revizná správa čo najskôr po ukončení revízie

 Naši užívatelia

Užívateľmi našich služieb sú majitelia domov a bytov, úrady a firmy, prevádzkujúce tlakové nádoby, tlakové stanice na LPG, nízkotlakové teplovodné kotly a plynové spotrebiče. Títo prevádzkovatelia sú povinní v zmysle vyhlášky zabezpečiť periodické revízie vyhradených technických zariadení plynových. Včasným vykonaním revizií VTZ prevádzkovateľ predchádza poruchám , no hlavné mimoriadnym udalostiam (požiar, úraz, smrť, škody na majetku).

Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš dom, byt, prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejšie.

 

Pri odbornej prehliadke VTZ plynového vykonávame nasledujúce úkony:

 

 • meranie úniku zemného plynu a LPG
 • kontrola plynových spotrebičov, kotolni a dokumentácii
 • kontrola uzáverov plynu a plynovodov
 • kontrola rozoberateľných spojov
 • kontrola spalovania zemného plynu a LPG
 • kontrola oxidu uholnatého – CO
 • kontrola komínov
 • kontrola osadenia spotrebiča
 • vystavenie revíznej správy
 • možnosť odstránenia zistených závad

 

Vykonáme pre vás revíziu plynu v rozsahu

 • A-Bd    – zásobovanie LPG z kovových tlakových nádob stabilných s výkonom do 10Nm3/h vrátane
 • A-Bd    – zásobovanie LPG z tlakových staníc s výkonom do 10Nm3/h vrátane
 • A-Bg1  – rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • A-Bh1  – spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • A-Bh2  – spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

Spracujeme a vypracujeme technickú dokumentáciu:

 • Revizie plynových zariadení
 • Prevádzkové predpisy
 • Vypracovanie Harmonogramu VTZ na min.3ročné obdobie
 • Vypracovanie prevádzkového denníka
Predaj a oprava plynových zariadení

 

 • Domáce plynové spotrebiče
 • Kotle do domácnosti
 • Rozumné ceny

8 thoughts on “Revízie plyn

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.