Servis plyn

Servis plynových spotrebičov

Táto služba sa zameriava na prehliadky plynových spotrebičov (prehliadky plynových kotlov, plynových rúr a iných plynových spotrebičov). Prehliadku plynových spotrebičov vykonáva servisný technik s platnou autorizáciou. Súčasťou prehliadky je aj údržba, čistenie a nastavenie plynového spotrebiča, aby sa dosiahla optimálna prevádzka. 

Okrem splnenia záručných podmienok pre plynový spotrebič, máte istotu, že váš plynový spotrebič funguje správne a nemôže dôjsť k nehode. Pravidelný servis plynových spotrebičov je zárukou bezpečnej prevádzky a spoľahlivosti zariadenia. Zanesený, nevyčistený a nenastavený plynový spotrebič má oveľa vyššiu energetickú náročnosť a zároveň nižšiu účinnosť. Zanedbaný servis plynového spotrebiča môže spôsobiť, že spotrebič sa stane nebezpečný. V prípade výbuchu plynu je prevádzkovateľ povinný preukázať, že spotrebič bol servisovaný, v opačnom prípade sa majiteľ, ktorý plynový spotrebič neservisoval, stáva vinníkom.

Pre ktoré plynové spotrebiče vykonávame servisné prehliadky:

  • Servisná prehliadka plynového kotla
  • Servisná prehliadka plynových rúr
  • Servisná prehliadka plynových kotolní


Kontaktný formulár